Biuro Obsługi Klienta Skarbnicy Narodowej

Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Al Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
KRS: 0000241299, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
REGON: 140159953, NIP: 525-234-83-37

Telefon:
• 801 811 800 (Koszt 1 minuty połączenia wg stawek operatora)
poniedziałek – czwartek, w godzinach od 9:00 do 17:00
piątek, w godzinach od 9:00 do 15:00

Adres do korespondencji:
Skarbnica Narodowa
Przegródka Pocztowa 51
02-696 Warszawa 113
bok@skarbnicanarodowa.pl