Dwie historyczne monety z czasów potopu szwedzkiego

Numizmaty o wysokiej wartości historycznej są wyjątkowo cenione przez kolekcjonerów. Często stanowią one jedyną pamiątkę przeszłych czasów. Przykładem historycznych XVII-wiecznych monet są polski szóstak i szwedzki szeląg z okresu potopu szwedzkiego. Tworzą one wyjątkowy zestaw, upamiętniający  burzliwe dzieje Polski.

Potop szwedzki

Wojna polsko-szwedzka rozpoczęła się w 1655 roku, kiedy Szwedzi najechali Rzeczpospolitą – wyniszczoną wojną z Rosją oraz powstaniem Chmielnickiego na Ukrainie. Początkowo wojska polskie oraz litewskie nie były w stanie skutecznie odpierać ataków Szwedów. Przełom nastąpił dopiero podczas obrony Jasnej Góry oraz wiosną 1656 roku – wówczas wojska koronne odniosły pierwsze sukcesy militarne i armia szwedzka musiała zacząć się wycofywać. Ostatecznie, dzięki waleczności i nieustępliwości Polaków, wojska szwedzkie zaczęły powoli opuszczać terytorium Rzeczypospolitej. Konflikt zakończył podpisany w 1660 roku pokój w Oliwie. Choć formalnie zwaśnione strony podzieliły się spornym terytorium Inflant, a Szwedzi opuścili Polskę, to zniszczenia i grabieże dóbr kultury polskiej odcisnęły na Rzeczypospolitej bolesne piętno.

Skarbnica Narodowa

Zobacz więcej srebrnych monethttps://www.skarbnicanarodowa.pl/srebro/srebrne-monety

Srebrna moneta upamiętnieniem polskiego heroizmu

Dla upamiętnienia tego burzliwego okresu polskiej historii powstał wyjątkowy zestaw dwóch srebrnych monet sprzed ponad 350 lat. Każda z nich reprezentuje jedną ze skonfliktowanych stron. Na awersie szóstaka Jana Kazimierza zaprezentowano popiersie władcy – ostatniego Wazy na polskim tronie. Rewers srebrnej monety zdobią tarcze z herbami Polski, Litwy i dynastii Wazów. Stronę szwedzką symbolizuje szeląg Karola Gustawa, na którego awersie widnieje ukoronowany monogram „CG”, czyli inicjały króla. Na rewersie monety znajduje się herb Rygi. Obie srebrne monety są zachowane w bardzo pięknym stanie. Dla ich bezpiecznego przechowywania przeznaczono eleganckie pudełko kolekcjonerskie.

Do zestawu dołączono reprodukcję obrazu Franciszka Smuglewicza pt. „Bitwa pod Warką 1656”. Potyczka ta przyniosła pierwsze zwycięstwo Polaków w wojnie ze Szwedami odniesione na otwartym terenie. Dzieło z końca XVIII wieku prezentuje polskich jeźdźców pod dowództwem wybitnego wojskowego Stefana Czarnieckiego. Reprodukcję umieszczono w eleganckiej tubie.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt