Izraelska złota moneta „Chasor”

Prezentujemy złotą monetę poświęconą miastu Chasor – jednej z największych metropolii starożytnego Izraela. Skarbnica Narodowa ma zaszczyt przedstawić numizmat wyemitowany w 2014 r. przez Mennicę Ziemi Świętej. Wybito niewielką ilość tych niepowtarzalnych monet – zaledwie 555 sztuk na cały świat, dlatego też z pewnością będą one obiektami pożądania wśród kolekcjonerów i znawców numizmatyki.

Rewers złotej monety przedstawia znaleziska archeologiczne z Chasor – lwa z bazaltu z okresu Kananejczyków i bramę królewską. Na awersie natomiast widnieje nominał – 10 nowych szekli izraelskich, herb Izraela oraz rok emisji. Gwarancję autentyczności potwierdza oryginalny Certyfikat. Do przechowywania służy eleganckie pudełko kolekcjonerskie.

Skarbnica Narodowa moneta Chasor awers
Izraelska złota moneta „Chasor” awers
Skarbnica Narodowa moneta Chasor rewers
Izraelska złota moneta „Chasor” rewers

Zlokalizowane w południowej części Doliny Hula miasto Chasor przez długi czas stanowiło główny ośrodek Górnej Galilei. Położenie na szlaku handlowym, który łączył najważniejsze centra ówczesnej cywilizacji – Afrykę Północną i Mezopotamię, sprzyjało rozwojowi metropolii. Jako największa warownia regionu, miasto to miało kluczowe znaczenie w starożytnym Lewancie. Było podzielone na wysoką cytadelę i powstałe u jej stóp obszerne dolne miasto – znajdowały się tam okazałe pałace oraz budynki kultu religijnego.

Teksty biblijne opisują podbój i podpalenie kananejskiego Chasor przez Izraelitów. Pod władzą najeźdźców dominująca pozycja pokonanego miasta odeszła w zapomnienie. Potrzeba było dwóch stuleci, aby los zaczął się odwracać – ponowny wzrost znaczenia Chasor wiązał się z inwestycjami króla Salomona, który ufortyfikował tę miejscowość. W 732 r. p.n.e. król Tiglat-Pileser III przełamał obronę Chasor i ponownie spalił miasto.

Izrael, którego niepodległość ogłoszono 14 maja 1948 r., zainteresowany badaniem swojej historii, przeprowadził w latach 50. intensywne wykopaliska na terenie Chasor. Obszar starożytnego miasta został objęty ochroną – na jego terenie utworzono Park Narodowy Tel Chacor. W 2005 r. wpisano Chasor na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color
Facebook
1436967784_google_circle_color
Google +
1436967776_twitter_circle_color
Twitter
1443625035_Pinterstt
Pinterest