JADWIGA ANDEGAWEŃSKA NA MONECIE NBP

Jadwiga Andegaweńska urodziła się na początku 1374 roku. Królową Polski została w wieku niespełna 10 lat i zapisała się w historii naszego kraju jako najmłodsza piastunka tronu. Na jej cześć, została właśnie wyemitowana przez Narodowy Bank Polski, kolekcjonerska moneta.


Królowa brała czynny udział w życiu politycznym kraju. Doprowadziła do zgody męża i jego zbuntowanego brata Witolda, przejęła prowadzenie korespondencji z okupującymi Pomorze Krzyżakami, sama poprowadziła wyprawę na Ruś Halicką. W marcu 1387 roku potwierdziła przywileje królewskie dla Lwowa i przyznała temu miastu prawo składu. Była także fundatorką wielu kościołów i klasztorów. W 1397 roku utworzyła bursę dla studentów polskich i litewskich studiujących w Pradze. Także dzięki jej staraniom powołano Fakultet Teologiczny na Akademii Krakowskiej. Od papieża Bonifacego IX uzyskała zgodę na ustanowienie Wydziału Teologicznego w Krakowie.

Moneta poświęcona Jadwidze wykonana jest z czystego srebra 999/1000. Rewers monety pięćdziesięciozłotowej ukazuje królową Jadwigę Andegaweńską w lewym profilu, w rąbku na głowie i fantazyjnej koronie. Jej szyję zdobi podwójny, fantazyjny sznur pereł. W otoku widnieje napis HEDVIGIS (JADWIGA). Motyw ten jest nawiązaniem do portretu Marcella Bacciarellego, na podstawie którego z kolei została stworzona osiemnastowieczna seria medalierska z wizerunkami królów Polski, wykonana na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Królewskie medale powstawały w mennicy warszawskiej w latach 1791–1797/1798. Ich twórcami byli dwaj wybitni medalierzy Jan Filip Holzhaeusser i Jan Jakub Reichel.

Na awersie monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski znajduje się napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, nominał 50 zł oraz rok emisji monety – 2014. W centralnym miejscu widnieje inskrypcja po łacinie (w tłumaczeniu): „Ludwika córka trzecia, koronowana na królową Polski Roku Pańskiego 1384, dnia 15 października. Zaślubiona Władysławowi Jagielle17 lutego Roku Pańskiego 1386. Ruś Czerwoną zajętą  od Węgrów Polsce przywróciła. Umarła Roku Pańskiego 1399”.

Projektantem rewersu monety jest Anna – Wątróbska Wdowiarska. Awers zaprojektował Robert Kotowicz. Ścisły limit wynoszący jedynie 5000 egzemplarzy stanowi dodatkowo o oryginalności i unikatowości tej niezwykłej monety.