Wartość artystyczna – czy wpływa na cenę numizmatu?

Monety to nie tylko środki płatnicze. Choć pełnią przede wszystkim taką formę, numizmatyków interesują z zupełnie innych względów: chodzi przede wszystkim o ich wartość historyczną, a także artystyczną. Na przestrzeni dziejów mincerze tworzyli małe dzieła sztuki, bardzo bogato zdobione i intrygujące pod względem designu. Pytanie jednak: jak wpływa to na wartość kolekcjonerską numizmatu. Wyjaśniamy!

Wartość artystyczna, czyli co?

Zdefiniowanie wartości artystycznej jest dość trudne. Najczęściej jednak mówi się o tym, że na wartość artystyczną wpływa zespół środków oraz właściwości specyficznych dla danej odmiany sztuki, które są nadawane dziełu. Jakie ma to więc przełożenie na sztukę mincerską? Można powiedzieć, że na wartość artystyczną numizmatu wpływają:

  • bogactwo wzornicze reliefów, które stały się podstawą do stworzenia stempli menniczych,
  • unikalność i wartość kulturowa symboliki, która została zastosowana,
  • precyzja wykonania monety czy medalu,
  • zastosowane do ich wykonania materiały oraz techniki.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wartość artystyczna jest w dużej mierze subiektywna i uzależniona m.in. od czasu oraz miejsca powstania numizmatu, a przede wszystkim od uwarunkowań kulturowych.

Czy wartość artystyczna wpływa na cenę numizmatu?

Wartość artystyczna może wpływać na cenę numizmatu, ale niekoniecznie jest to bezpośrednia i zawsze działająca korelacja. Ma ona znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do obecnie powstających monet kolekcjonerskich. Najlepsze mennice na świecie prześcigają się wręcz w przygotowywaniu unikalnych projektów numizmatów okolicznościowych.

Wystarczy wspomnieć o kameruńskiej monecie trójwymiarowej, z której „wystaje” kolorowy motyl, kanadyjskiej 4-dolarówce z fragmentem skamieliny, pamiątkowej monecie z Palau, prezentującej Don Kichota walczącego z wiatrakami (z zastosowaniem iluzji optycznej!) czy holograficzne kanadyjskie 20-dolarówki.

Jednak z drugiej strony „w cenie” są monety i medale, które dziś, w czasach dostępu do zaawansowanych technologii, są bite z wykorzystaniem tradycyjnych metod medalierskich. Tak powstały, np. miedziane medale platerowane czystym złotem z kolekcji „Józef Piłsudski. Droga do Niepodległości” Skarbnicy Narodowej. Te medale cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze względu na wartość symboliczną, jak i właśnie artystyczną. Dlatego, chcąc je nabyć, warto się pospieszyć – seria jest ściśle limitowana do 10 tys. kompletów!

Warto przy tym pamiętać, że monety i medale o wysokiej wartości artystycznej niekoniecznie są bardzo kosztowne. Na ich cenę na rynku kolekcjonerskim wpływa wartość numizmatyczna.

Wartość artystyczna a wartość numizmatyczna – na czym polega różnica?

Zastanawiasz się, na czym polega różnica między wartością artystyczną a numizmatyczną? Można powiedzieć, że wartość artystyczna jest jednym z elementów składowych wartości numizmatycznej, czyli tej, którą dana moneta czy medal mają dla kolekcjonerów.

Zdecydowanie istotniejszymi kwestiami dla ekspertów oceniających wartość numizmatu są:

  • jego nakład emisyjny – im jest mniejszy lub im mniej monet przetrwało do dzisiejszych czasów, tym wyższa wartość,
  • stan zachowania monety – im bliższy idealnemu, czyli menniczemu, tym lepiej,
  • wartość kulturowa i historyczna numizmatu.

Nie bez znaczenia jest też wartość samego kruszcu, z którego powstał medal czy moneta. Tu jednak również nie zawsze decyduje ona o ostatecznej cenie osiąganej przez numizmat. Reasumując więc, monety o wysokiej wartości artystycznej możesz nabyć w bardzo korzystnej cenie, jeśli trafisz na nie w odpowiednim momencie – np. tuż po emisji, gdy są dostępne w oficjalnej sprzedaży z pierwszej ręki. Jeśli więc szukasz prawdziwych „perełek”, koniecznie sprawdź, np. kolekcje Skarbnicy Narodowej. Tu możesz odnaleźć niezwykłe artefakty, które staną się ważnym elementem Twoich zbiorów.