Wolne Miasto Gdańsk upamiętnione wyjątkowym zestawem

Wolne Miasto Gdańsk to istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, nad którym pieczę sprawowała Liga Narodów. Zostało założone po tym, jak Cesarstwo Niemieckie poniosło klęskę w I wojnie światowej. Choć formalnie było republiką, w wielu kwestiach było zależne od innych państw, w tym również od Polski. Dla upamiętnienia tego okresu w historii Pomorza Gdańskiego powstał wyjątkowy zestaw z mapą Wolnego Miasta Gdańska oraz cenną emisją filatelistyczną w czystym srebrze.

Tereny Pomorza Gdańskiego przed I wojną światową były traktowane przez Niemców jak integralna część ich państwa. Po przegranej przez Niemców wojnie, Polacy, popierani przez Francję i Stany Zjednoczone, upomnieli się o utracone wcześniej ziemie. W 1919 roku, kiedy do Niemiec zaczęły docierać wieści o planach przekazania większości Pomorza Gdańskiego Polakom, zamieszkująca je ludność niemiecka rozpoczęła manifestacje. W ich wyniku, jako kompromis pomiędzy obiema stronami, zadecydowano o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska. Rozwiązanie to nie było jednak w pełni satysfakcjonujące ani dla Niemców ani dla Polaków, dlatego nie udało się w pełni zniwelować napięć pomiędzy mieszkańcami obu narodowości. Choć formalnie Wolne Miasto Gdańsk powstało 15 listopada 1920 roku, już w styczniu Gdańsk przestał należeć do Rzeszy Niemieckiej.

Skarbnica Narodowa

Władzę w Wolnym Mieście Gdańsku, do czasu jego formalnego utworzenia, sprawował pełnomocnik Ententy, a następnie powołana przez niego Rada Stanu. W maju 1920 roku wybrano natomiast pierwszy demokratyczny parlament – Zgromadzenie Konstytucyjne. Stronę polską, która uzyskała szerokie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej, reprezentował Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbnica Narodowa

Pomimo, że ludność polska stanowiła zaledwie od kilku do kilkunastu procent wszystkich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, zachowała silną integralność. Centrum życia gdańskiej polonii była siedziba Dyrekcji Kolei w Gdańsku, w której mieściło się wiele polskich firm oraz organizacji społecznych. W Gdańsku funkcjonowały liczne polskie instytucje, między innymi Poczta Polska. To właśnie w jej gmachu, we wrześniu 1939 roku doszło do jednego z pierwszych starć II wojny światowej. Polscy pracownicy poczty wykazali się wówczas niebywałym męstwem broniąc gmachu cały dzień, pomimo nieporównywalnie gorszego uzbrojenia i mniejszej liczebności.

Uhonorowaniem tych burzliwych, lecz jednocześnie niezwykle ciekawych czasów w historii Pomorza Gdańskiego jest wyjątkowy zestaw, dostępny w Skarbnicy Narodowej. W jego skład wchodzi przedruk oryginalnej mapy Wolnego Miasta Gdańska z 1924 roku oraz srebrna replika znaczka pocztowego z 1920 roku. Mapę wykonano na papierze żeberkowym o gramaturze 160 gramów, w formacie 450 x 320 mm. Zarówno na mapie, jak i na znaczku zachowano oryginalną pisownię w języku niemieckim – oficjalnym języku Wolnego Miasta Gdańska.

Skarbnica Narodowa

Numizmat wybito w czystym srebrze, próby 999/1000, w najwyższej jakości menniczej – stemplu lustrzanym. Na awersie znaczka umieszczono odwrócony napis DANZIG, czyli niemiecką nazwę Gdańska. W górnych rogach oznaczono nominał znaczka – 5 marek niemieckich. Na brzegach awersu widnieją napisy Deutsches Reich oraz „Ein Reich”, Ein Volk”, „Ein Gott“, a także zdobienia ornamentowe. Na rewersie znajduje się natomiast napis DANZIG, rok emisji znaczka, jego nominał oraz oznaczenie próby srebra, z którego wykonano numizmat. Znaczek został zabezpieczony transparentnym pudełkiem kolekcjonerskim. Mapę umieszczono natomiast w zdobionej tubie, z opisem i rycinami z panoramą miasta. Do każdego zestawu dołączony jest Certyfikat Autentyczności.

*****

Skarbnica Narodowa w mediach społecznościowych – kliknij i dowiedz się więcej:

1436967768_facebook_circle_color1436967784_google_circle_color1436967776_twitter_circle_color1443625035_Pinterstt