Pamiątkowy medal „Jan Paweł II i Benedykt XVI”

Do oferty Skarbnicy Narodowej dołączyła złota emisja medalu pamiątkowego „Jan Paweł II i Benedykt XVI”.
Emisja powstała dla uczczenia najważniejszych postaci kościoła katolickiego.

Medal został wybity w 14-karatowym złocie przy użyciu stempla lustrzanego.
Na całą Polskę wyemitowano tylko 10000 egzemplarzy.